Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Λούζη-Ρουκουτάκη Γεωργία

Η κα Γεωργία Λούζη-Ρουκουτάκη κατοικεί στην Αγία Σοφία και είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ.

Είναι εκ γενετής τυφλή και διατελεί Αντιπρόεδρος του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών και μέλος του
Συλλόγου Συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Ήταν σύζυγος του μοναδικού διακεκριμένου τυφλού γλύπτη στην Ελλάδα Πέτρου Ρουκουτάκη.FACEBOOK